საჯარო რეესტრი - აღსრულების ეროვნული ბიურო
English русский

ცხელი ხაზი

ფაქტების კონსტატაცია

გამარტივებული წარმოება

ონლაინ და საბანკო გადახდები

მოვალეთა რეესტრი

ელექტრონული აუქციონი

ელექტრონული სააღსრულებო წარმოება

JW Player goes here

გაიგე უფრო მეტი

აღსრულების ეროვნულ ბიუროში საქმისწარმოება  საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2011 წლის 15 სექტემბრის №124 ბრძანების შესაბამისად ხორციელდება. 2011 წლის 16 სექტემბრიდან  ბრძანებაში შესული ცვლილების თანახმად, სააღსრულებო ფურცლის რეგისტრაციისას სავალდებულო გახდა კრედიტორის საბანკო რეკვიზიტები.
გადაიხადეთ  ჯარიმა  კანონით განსაზღვრული  30 კალენდარული დღის (და არა 1თვის ) ვადაში! ნუ დაელოდებით  გადახდის ბოლო დღის დადგომას! ვადაში გადახდილი ჯარიმა თავიდან აგაცილებთ ისეთ გართულებებს, როგორიცაა...  
სტაჟირების მსურველებმა  სტაჟირების გამოცხადებისას უნდა შეავსონ აღსრულების ეროვნული ბიუროს ვებ-გვერდზე განთავსებული შესაბამისი სააპლიკაციო ფორმა  და გადაგზავნონ  ელექტრონულ მისამართზე - hr@nbe.gov.ge.
წინა შემდეგი

ელექტრონული კორესპონდენცია

სტატისტიკა

საინფორმაციო ცენტრი - 2 749 649