აუქციონზე ქონების რეალიზაციის შემდეგ ვალდებულია თუ არა აღმასრულებელი რეალიზებული ქონება გამოთავისუფლებულ მდგომარეობაში გადასცეს შემძენს? - Национальное бюро исполнении
ქართული English

Горячая линия

Констатация фактов

Электронный магазин

Упрощенное производство

Онлайн и банковские Платежи:

Реестр должников

Электронный аукцион

Электронное исполнительное производство

Электронная корреспонденция

Статистика

информационный центр - 2 749 649